Utendørs

Klatrefelt i Røyken og Hurum

Røyken og Hurum har mange utendørs klatremuligheter på fast og fin granitt. Det er minst 14 mer eller mindre offisielle klatreklipper i Røyken og Hurum kommuner, med ruter i alle vanskelighetsgrader. For de som foretrekker buldring (eller, på engelsk, «bouldering» – klatring på store steiner), finnes også flere områder med pussede problemer. Vinterstid er isklatring en flott mulighet flere steder.

RHKK støtter opp om Drammen Klatreklubb’s arbeid med oppdatert klatrefører for Drammen og omegn, som også inkluderer Røyken og Hurum («Drammensgranitt» ble sist utgitt i 2009). I mellomtiden er info om klatrefelt som regel å finne på www.dkk.no under menyen klatrefelt (buldring, crags, isklatring).

Klatreførere for Hyggen oppdateres fortløpende på Maria og Harald’s blogg https://solbakken.wordpress.com/
(Her finner du også bl. a isklatrefører for Røyken, Hurum og Lier)

RHKK har i 2021 nedsatt en parkeringskomite som jobber med å løse parkeringsutfordringer i Hyggen. Gjeldende parkeringsordning finner du i Parkering for feltene i Hyggen_juni 2021.

Feltutvikling

Røyken og Hurum Klatreklubb har vedtatt

Retningslinjer for utvikling, etablering og vedlikehold av klatreruter og klatrefelt

RHKK har inngått skriftlig avtale med grunneier for de 3 viktigste feltene i Hyggen.

Klatrefelt: