Forsikringer

Alle barn (<13 år) er dekket av NIF’s barneidrettsforsikring under deltakelse på klubbens aktiviteter, og i konkurranser. https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

Deltakere >13 år og voksne bør sørge for at de har tegnet vanlig ulykkesforsikring som dekker klatring. Vanlig ulykkes- og reiseforsikring gjelder som regel også for uteklatring unntatt ekspedisjoner – men selskapene definerer risikosport ulikt.

Klubben har tegnet egen ansvarsforsikring.

Alle som deltar på dugnad for klubben (instruksjon, ruteskruing, etc.) er dekket av egen ulykkesforsikring tegnet av klubbenDet er også tegnet tilleggsforsikring (yrkesskade) for betalte instruktører.