Regler for klatreveggen

Lyst til å klatre?

Her er en liten side med info om hva som trengs for å klatre i klatreveggen på Røykenbadet. Her kommer en kort oversikt over hvilke krav som stilles til klatrere:

  • Kompetansebevis:
    • For å klatre på egenhånd (i klatrer-sikrer par) trenger sikrer et brattkort/ledkort.
    • For å klatre på topptau (tau som henger klart) trenger sikrer brattkort eller topptaukort
    • For å buldre (klatre uten tau på vegger med tjukkas) kreves ikke kompetansebevis.
  • Følge klatrevett-plakaten
  • Ha godtatt ansvarserklæringen for klatreanlegget ved inngang.

Lurer dere på hva brattkort er og hva som kreves, se gjerne brattkorttestfilmen.

RHKK tilbyr kurs og brattkort-test i samarbeid med Røykenbadet. Mere info her på hjemmesiden under Aktiviteter og på Facebook .

NB: Barn <18 år uten brattkort ferdes i klatreanlegget under oppsyn av foreldre/voksne. Dette gjelder også buldring.