Klatreveggen

Klatreveggen

Klatreanlegget bygges som en del av Røykenbadet og åpnet i januar 2017. Anlegget består av en høy del som går over 3 etasjer, en lavere vegg over 2 etasjer, samt en boulderhule.

Veggen og lokale eies og driftes av Røykenbadet KF. Klubben utfører enkelte oppgaver i veggen på vegne av Røykenbadet. Dette gjelder f eks. periodisk (månedlig) sikkerhetskontroll av alle fester i veggen, samt rutefornying. Omfang og økonomisk kompensasjon reguleres i avtale.

Størrelse:
Høy vegg 12,9 m: 152 m2
Mezzanin 8,4 m: 86 m2
Bouldervegg, 4,1 m høyde: 79 m2

SUM: 317 m2

 

3D-skisser utarbeidet av Entreprises/Top30 Norge april 2016. Det er gjort mindre endringer etter dette.