4 Dark side of the moon

tilbake til felt: Kinnartangen

Sektorinfo

Del 1

Rutenavn
Grad
Type
Info
1Green side of the Gorge17-Bolt
2Green is the colour16+BoltGått naturlig av david hayden 14.06.09
3Parti Sequence16+Bolt

Del 2

Rutenavn
Grad
Type
Info
4The great gig in the sky26-NatTopper ut til venstre for risset. Toppanker. Velsikret. En variant er å følge risset helt ut. Høyre side sett foran.