Registrering av instruktørtimer

Hvis du skal registrere flere dager du har instruert, må du skrive inn datoene manuelt i feltet «evt. flere datoer»