Instruks KlubbKlatring

KlubbKlatring – Opplegg/Instruks
  1. KlubbKlatring arrangeres av RHKK hver første Onsdag i måneden kl. 17 hele året. Juli måned unntatt. Dersom KK onsdag faller i påske, vinterferie e.l. (og v. regnvær) så «reguleres» det av den utnevnte KKAnsvarlig i hvert enkelt tilfelle. Vi møtes på Røykenbadet (RB) Oktober til April og v. vendehammeren v. Mellomveggen Mai til Sept., dersom ikke annet avtales eksplisitt.
    KK er et gratis tilbud til alle medlemmer i RHKK. RHKK dekker også inngangsbilletten når KK avholdes på Røykenbadet.
  2. Styret i RHKK utnevner i god tid en KKAnsvarlig for hver enkelt KK for kommende sesong/halvår (inne/ute). Mai til September utnevnes det og en Assistent. Liste over KKAnsvarlig/Assistent kommuniseres til de respektive ansvarlige med kopi til styret. Dersom den som er oppnevnt som KKA/Assistent ikke får anledning er det dennes ansvar/oppgave å finne og avtale med en erstatter. Det skal ikke behøve å involvere andre enn de impliserte. Ved utendørsklatring Fra Mai til September sørger KKA for å ta med nødvendig klatreutstyr fra RHKK til bruk/utlån. Spesielt tau og utstyr for opphenging av felles topptau (evnt. seler). Samt førstehjelpssats/utstyr. Dette ligger klart i en egen utstyrsbag i buret under RB trappa og hentes/leveres der.
  3. KKAnsvarlig er en person fra RHKK som har erfaring og kompetanse til å veilede de deltagende på en sikker og god måte. KKA har ikke ansvar for sikkerheten til de som deltar på KK, men KKA kan bidra med tips/oppdatering/oppfriskning, på kameratsjekk og andre sikkerhetsmessige forhold. KKA kan også henge opp topptau o.l.
  4. Alle som deltar, skal kunne klatre selvstendig. KK er ikke et kurs som avholdes av RHKK. Alle deltagere skal, i utgangspunktet, minimum sørge for eget personlig utstyr (sele/sko/brems/kalkpose). Når KK arrangeres på RB kan utstyr leies fra RB.
  5. Ved KlubbKlatring ute kreves Topptau-/brattkort av kvalifiserte deltakere (KD). KD kan ha med seg en eller flere ikke-kvalifiserte deltakere som KD selv tar fullt sikkerhetsmessig ansvar for. Foresatte er sikkerhetsmessig ansvarlig for KD under 18 år.
  6. KlubbKlatring inne på RB krever ikke en egen risikoanalyse. RBs regelverk for aktivitet i klatreveggen gjelder. Det lages en generell risikoanalyse for KlubbKlatring utendørs som omhandler KKAnsvarliges rolle og funksjon (f.eks. opphenging av topptau, førstehjelp osv.). Denne risikoanalysen skal ligge i utstyrsbag’en.
  7. De i styret som ellers gjør promotering, legger ut informasjon (med egnet bilde) på FB og på RHKK hjemmesidene om KK i forkant av hver sesong, og i forkant av hver KK.
Promotekst RHKK – KlubbKlatring

RHKK inviterer alle sine medlemmer til KlubbKlatring hver første onsdag i måneden, kl. 17:00, hele året (unntatt juli). Oktober til april møtes vi på Røykenbadet, og mai til september så møtes vi ved vendehammeren øverst i Allegodtveien, Hyggen (om ikke annet kommuniseres eksplisitt).

Alle klubbmedlemmer, uansett ferdighetsnivå, er velkommen når KlubbKlatring arrangeres på Røykenbadet. Les gjerne igjennom reglene for Røykenbadets Klatresenter før du kommer.

RHKK dekker inngangsbilletten når KlubbKlatring arrangeres på Røykenbadet.

Du er kvalifisert for å delta på KlubbKlatring utendørs dersom du har Bratt- eller Topptaukort og kan klatre relativt selvstendig. Du kan gjerne føle deg som en nybegynner og/eller kjenne deg litt rusten eller sylfersk. Som kvalifisert deltaker kan du komme alene eller ha med en eller flere ikke-kvalifiserte klatrepartnere som du selv tar sikkerhetsmessig ansvar for.Foresatte er sikkerhetsmessig ansvarlig for kvalifiserte deltakere under 18 år.

Ingen påmelding hverken innendørs eller utendørs. Bare å møte opp.

Det er en fordel om du tar med eget utstyr. Når KlubbKlatring arrangeres på Røykenbadet, kan utstyr leies der. Ved KlubbKlatring ute vil det være mulig å låne noe utstyr, f.eks. tau. Vi vil alle klatre sammen og bidra ovenfor hverandre.

RHKK stiller med en erfaren Veileder som er behjelpelig med oppfriskning av nødvendig kompetanse, opphenging av topptau, godt humør og tips som bidrar til en trivelig klatreøkt. Det blir fokus på – og vi garanterer – mye hygge og klatreglede.

Hjertelig velkommen til alle i RHKK 🙂

Promobilder: