Barne- og ungdomsklatrekvelder (BUKK)

Vi fortsetter med BUKK våren 2024 og utvider med tilbud på torsdagene i tillegg.

Tirsdags kveld mellom 19:00 og 21:00.
Torsdags kveld mellom 17:30 og 19:30

Tirsdagene er mest for ungdom, og torsdagene er mest for barn. Vi setter ikke et klart aldersskille og alle får invitasjon via Spond til begge dagene slik at man kan velge.

Det er gratis inngang for voksne som skal sikre.

Høsten 2022 startet vi et nytt tilbud for alle barn og ungdom som vi kaller Barne- og Ungdomsklatrekvelder (BUKK). Dette fortsetter i 2024, og opplegget er som følger:

  • De fleste kveldene vil det være veileder til stede som skal hjelpe med klatretips og veiledning.
  • Det er selvsagt mulig å møte opp tidligere eller bli lengre for de som ønsker det
  • Veileder har ikke ansvar for sikkerhet. Det vil si at barn må ha med seg en voksen som har topptaukort eller brattkort. Ungdommene må ha topptaukort eller brattkort selv eller ha med seg en som har dette.
  • Kveldene foregår på Røykenbadet og er gratis for både barn, ungdom og voksen som skal sikre. Dersom man ikke har utstyr selv, kan dette leies på Røykenbadet til vanlig utleiepris.
  • På hver kveld vil det være plass til 10 deltakere. Påmelding skjer via Spond, der invitasjon til hver kveld vil komme noen dager i forveien. Det er da de 10 første som melder seg på hver gang som får plass.
  • Interesserte kan melde seg inn i Spond-gruppa her: Spond-gruppa
  • Tilbudet er kun for medlemmer i Røyken og Hurum klatreklubb

Vi håper dette er et tilbud som vil skape mye klatreglede for både barn og ungdom i klubben. Det kan være en fin arena for å finne klatrepartnere som man kan klatre sammen med andre dager også.