Inne-til-Ute kurs

Det er for tiden ikke planlagt nytt inne-til-ute kurs.
RHKK arrangerer Inne- til utekurs hver vår for de av våre medlemmer som gjerne vil begynne å klatre ute. Målet med kurset er å gi kunnskap om sikkerhet og risiko slik at uteklatringen gir glede og gode opplevelser.

Kurset gir grunnlag for å klatre utendørs på boltede klatreruter, både på topptau og led. Kurset passer også for de som har klatret ute tidligere, men ønsker å øve med instruktør eller friske opp kunnskap/rutiner.

Kurset gir kunnskap om bl.a. enkel klatreteknikk, sikkerhet, snu ved toppanker, rappellering fra trær, etablering av topptaufeste og ledklatring ute. Teori, som bør leses på forhånd, finnes i heftet Metodesett. Dette kan lastes ned fra klatring.no: https://klatring.no/file/179 . Heftet blir også delt ut på kurset.

Når det gjelder forkunnskaper kreves brattkort og minimum 2 mnd klatring på topptau og/eller led. Nedre aldersgrense er 13 år. Under 18 år kreves foresattes samtykke.

Kurset varer i 12 timer og går over to dager. Kurset foregår på klatrefeltene i Hyggen.

Ta med mat og drikke.

Utstyr deltakere: Egen klatresele, hjelm, klatresko, skrukarabin, taubrems og minst 6 kortslynger.

Oppmøte på parkeringsplass nedenfor gamlefeltet i Hyggen kl 10 begge dager. Sjekk ut kart, fører og parkering på https://solbakken.wordpress.com/780-2/

For mer informasjon ta kontakt med instruktørene Harald Bakken (915 33 635) eller Einar Morland (404 03 481).