Nyhet

Forbedret parkering for Hyggenfeltene

RHKK’s ferske «parkeringskomite» jobber for bedre og mer ordnede parkeringsforhold for klatrefeltene i Hyggen for bevare et godt forhold til naboer.

Det var tidligere avtalt med naboer og grunneier at det var greit å parkere inntil 4 biler ved snuhammeren øverst i Allegodtveien. Denne parkeringsmuligheten ble avviklet våren -21 etter klager til grunneier om at begrensningene ikke ble overholdt.

Det ble nå i juni -21 avholdt befaring med grunneier Bjarne Hyggen. Som resultat av dette har nå Bjarne tilrettelagt for et alternativ på dager med mye besøk!

I tillegg til den anbefalte parkeringsplassen under Anilla (Gamlefeltet), tillater Bjarne Hyggen at klatrere plasserer biler på et jorde på høyre side Allegodtveien når man kjører oppover, like etter man har passert de to nyere boligene på venstre side.

Det advares mot å bruke plassen når det er vått i bakken (f eks i april eller etter mange dager med regn), og overnatting/camping er ikke lov. Skal du til Mellomveggen eller Hyggen Vest, kan du ta snarvei via sti på motsatt side veien.

Selv om det ikke er forbudt, er det UØNSKET å parkere langs Allegodtveien eller noe annet sted langs adkomstveier i boligområdet. Vær vennlig å respektér dette slik at vi unngår å skape irritasjon (og i verste fall dårlig fremkommelighet for utrykningskjøretøy).

Det er innafor å kjøre opp til snuhammeren for å lempe av utstyr og folk før man kjører ned og parkerer som anvist. Skulle det stå noen parkert der, betyr det IKKE at du kan gjøre det samme. For du vet jo bedre.

Oversikt gjeldende parkering finner du her.