Uncategorized

Årsmøte 2020 – Innkalling, saksliste og dokumenter

Velkommen til årsmøte 20. februar 2020 kl. 19 i festsalen på Røykenbadet. Innkalling med foreløpig saksliste  ble sendt 19. januar til alle medlemmer på e-postadressen registrert i MinIdrett.

Oppdaterte vedtekter

Norges Idrettsforbund (NIF) har vedtatt ny Lovnorm for idrettslag med virkning fra 1. januar 2020. Styret har innarbeidet endringene og vedtatt oppdatert Lov for Røyken og Hurum Klatreklubb i styremøte 19. januar. Oppdatert lov finner du her.

Endringene består bl. a i;

  • ”Kontrollkomite” erstatter revisor for små klubber som oss.
  •  Laveste tillatte medlemskontingent er senket fra 100 til 50 kr.
  •  Minsteantall styremedlemmer er fjernet fra lovnormen.

Klubbspesifikke bestemmelser som tidligere er vedtatt av årsmøte i RHKK beholdes uendret, herunder antall styremedlemmer ”minst 4” (i tillegg til leder, nestleder og vara).

Klubbtilhørighet til Viken Idrettskrets og Asker Idrettsråd er også oppdatert.

Loven behandles som informasjonssak på årsmøtet. Forslag til endringer må meldes som ordinær sak til årsmøtet og vedtas med 2/3 flertall.

Saksdokumenter

Legges ut her fortløpende og senest 1 uke før årsmøtet. Det er ikke kommet inn forslag til saker innen fristen (2 uker før møtet).