Uncategorized

Årsmøte 2019; Saksliste og dokumenter

Viser til utsendt innkalling (pr e-post til medlemmer, samt på Facebook). Her er saksliste og saksdokumenter til årsmøtet 19. februar 2019.

SAKSLISTE

Årsberetning 2018

Resultatregnskap 2018

Balanse 2018

Revisorerklæring

Noter 2018 Budsjett 2019

Valgkomiteens innstilling 2019

Lov for Røyken og Hurum Klatreklubb med endring av 16 mars 17

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilsen, styret