Uncategorized

Årsmøte 21. februar; Saksliste og dokumenter

Viser til utsendt innkalling (pr e-post til medlemmer, samt på Facebook). Her er saksliste og saksdokumenter til årsmøtet 21. februar.

SAKSLISTE

Årsberetning 2017

Resultatregnskap_2017

Balanse_2017

Revisorerklæring RHKK 2017

Noter_2017_Budsjett_2018

7.1 Styrets forslag til medlemskontingent

Valgkomiteens innstilling 2018 (foreløpig)

 

Hilsen, styret