Uncategorized

Årsmøte 2017. Innkalling og saksliste.

Vi innkaller herved til Røyken og Hurum Klatreklubb sitt første årsmøte noensinne!

Tid: 16. februar kl. 19.00

Sted: Røykenbadet, store møterommet

Forslag som skal behandles av årsmøtet sendes til post@rhkk.no og må være styret i hende innen 2. februar. Valgkomitéen kan kontaktes på valg@rhkk.no.

Foreløpig saksliste:

  1. Godkjenning av stemmeberettigede*
  2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden
  3. Valg av dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
  4. Årsberetning
  5. Regnskap
  6. Innkomne saker
  7. Fastsetting av medlemskontingent
  8. Budsjett
  9. Organisasjon
  10. Valg

Saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig her på siden 1 uke før møtet.

* For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, og vært medlem av idrettslaget minst én måned. Det har Norges Idrettsforbund bestemt.