Uncategorized

Søker klatreinstruktører til Røyken

Røykenbadet åpner i januar 2017 med 340 m2 veggflate i en egen klatrehall. Det er stort behov for godkjente klatreinstruktører for å kunne tilby nybegynnerkurs, foreldre-kurs, sikringskort-prøver og andre aktiviteter (spesielt barn- og ungdomsaktiviteter).

Er du minimum 16 år, har du klatret en stund, liker å lære bort, og kan tenke deg å jobbe som klatreinstruktør i den nye hallen – så vil vi ha kontakt med deg nå! Er du allerede godkjent instruktør – ring oss så setter vi deg opp på lista vår.

Kontakt Cecilia Tlf. 951 59 008 , cecilia.haakonsen (at) gmail.com

Røyken og Hurum klatreklubb vil med hjelp av Norges Klatreforbund (NKF) gjennomføre gratis instruktørkurs «Klatreleder inne» i løpet av høsten, og senere bygge på med flere kurs iht. NKF og Norsk Fjellsportforum’ trenerstige.

(Dette kan også være aktuelt for foreldre som kan hjelpe til å stå ansvarlig for klubbens arrangement på dugnadsbasis.)

For info om opptakskrav og instruktørskurset se NKF’s hjemmeside.