Røyken og Hurum Klatreklubb

 

Velkommen!

Røyken og Hurum klatreklubb er et amatøridrettslag og medlem i Norges Klatreforbund. Vi samarbeider med Røykenbadet KF om aktiviteter og drift av klatreveggen på Røykenbadet. Klubbens aktiviteter bygger på frivillig engasjement i det lokale klatremiljøet. Vi samarbeider også med Røykenbadet om å tilby kurs og brattkorttester.

Med ett nytt innendørs klatretilbud på Røykenbadet har muligheten åpnet seg for organisert sikkerhetsopplæring, trening, og barne- og ungdomsklatring i vårt nærområde. Vi håper den nye veggen blir et samlepunkt for områdets klatrere, og et springbrett for nye klatrere til å komme seg ut på klatrefeltene i Røyken og Hurum.

Vi har også en Facebookgruppe der man kan avtale klatring: 
https://www.facebook.com/groups/klatringiroykenoghurum/

Kontakt RHKK: post@rhkk.no