Utendørs

Klatring i Røyken og Hurum

Røyken og Hurum har mange utendørs klatremuligheter på fast og fin granitt. Det er minst 14 mer eller mindre offisielle klatreklipper i Røyken og Hurum kommuner, med ruter i alle vanskelighetsgrader. Det er stor aktivitet på utvikling av nye felt og ruter, særlig i Hyggen. For de som foretrekker buldring (eller, på engelsk, «bouldering» – klatring på store steiner), finnes også flere områder med pussede problemer. Vinterstid er isklatring en flott mulighet flere steder.

Klatringen i vårt område omhandles i klatreføreren «Drammensgranitt» utgitt av Drammens Klatreklubb 2009. Føreren selges bl a på Holmen Klatresenter, Klatreverket i Drammen og kan bestilles fra Vertical Playground AS eller Oslo Sportslager. Inntektene dekker kostnader forbundet med feltutvikling (bolter etc.).

Nye ruter og felt i Hyggen oppdateres fortløpende på Maria og Harald’s blogg https://solbakken.wordpress.com/
(Her finner du også bl a isklatrefører for Røyken, Hurum og Lier)

Theme by Anders Norén