Styret

Styret 2018

 • Leder: Maria Algers Bakken.
 • Nestleder: Klemet Store
 • Styremedlem 1: Marianne Fenes Jensen
 • Styremedlem 2 / Kasserer: Helle Sjåvåg
 • Styremedlem 3: Asbjørn Mork Andersen
 • Styremedlem 4: Laila Stenberg
 • Styremedlem 5: Einar Morland
 • Varamedlem: Jan Fredrik Bjørkheim
 • Revisor:
  • Revisor 1: Geir A. Granviken
  • Revisor 2: Ørjan Stenberg
 • Valgkomite:
  • Leder: Geir Erichsrud
  • Medlem 1: NN
  • Medlem 2: NN
  • Varamedlem: Kristen Reagan

 Veggruppe

 • Kristen Reagan
 • Harald Bakken
 • Kristian Ødegård

 Hjemmeside

Webansvarlig: Asbjørn Mork Andersen

Theme by Anders Norén